Фирма КОБИ БГ

Свържи се с фирма КОБИ БГ

Производство, събиране, изкупуване, преработка, търговия на ароматни треви, етерично-маслени култури, билки и подправки, изкупуване на селскостопанска продукция, селскостопански суровини и материали; внос-износ на селскостопанска продукция ; търговия ; търговско представителство; агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина ; комисионна и консултантска дейност ; експорт, превоз на стоки ; спедиция, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

гр. Търговище, ул. ул. Бенковски 4