Фирма КОД ДИВАЙН

Свържи се с фирма КОД ДИВАЙН

Вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона; търговия на едро и дребно; покупка на стоки и вещи за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия на хранителни, нехранителни стоки, промишлени стоки за продажба в т.ч. текстилни стоки, облекла, обувки, чанти и аксесоари; производство и продажба на хляб, хлебни, сладкарски изделия и закуски; хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги; покупка, строителство, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителни дейности, транспортна дейност – вътрешен и международен транспорт, транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и чужбина, таксиметрови услуги, търговия с авточасти, автосервиз, както и други дейности и услуги, които не са забранени със закон или друг нормативен акт, след получаване на необходимите лицензии, импорт, експорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоките и услугите по целия предмет на дейност.