Фирма КОХИ БГ

Свържи се с фирма КОХИ БГ

Строителство и изграждане на къщи и други жилищни и нежилищни сгради от дървен материал. Покупка,продажба и дистрибуция на строителни материали, дървесина, изделия от дърво. Покупка на стоки и дървен материал с цел стройтелни дейности; строително монтажни работи в страната и чужбина; строителство на сгради и съоръжения; строително-ремонтни и строително-монтажни работи; търговия с дървен материал; вътрешно и външнотърговска дейност – внос или износ на стоки и материали. Производство и търговия с дървени конструкции и греди, палети, маси, панели, дърва за огрев.сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на юридически и физически лица, както и всякакви други дейности не забранени със закон. Търговия на дребно с всички видове продукти и стоки, в това число с транспортни средства, резервни части и аксесоари за тях, други автомобилни стоки. Търговия на едро с всички видове продукти и стоки, в това число с транспортни средства, резервни части и аксесоари за тях, други автомобилни стоки, както и всякакви други дейности, които не са забранени със закон /като за дейностите, за които е необходимо лиценз, ще се извършват след снабдяването с такъв/.

гр. Варна, ул. 27-ми Юли 19