Фирма КОКОФУД

Свържи се с фирма КОКОФУД

Производство на храни, хранителни продукти от животински произход, покупко-продажби; внос и износ, външна и вътрешна търговия на едро и дребно; реекспортни сделки; търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица; участие в други дружества в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стоков контрол; рекламни, информационни и програмни услуги, лизинг, както и всичкси останали сделки и услуги, незабранени от закона

гр. Пловдив, ул. ул. “Брезовско шосе” 170