Фирма Кол Нел

Свържи се с фирма Кол Нел

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; продажба на стоки от собствено производство; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и чужбина; хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. Твърдица, ул. Теменуга 1