Фирма КОЛЕВ ГРУП ВАРНА 2021

Свържи се с фирма КОЛЕВ ГРУП ВАРНА 2021

продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионна и складова дейност, транспортни услуги, която не е забранена със закон или друг нормативен акт, като дейностите, за които се изисква лиценз или друго разрешение за осъществяването им, ще бъдат извършвани след издаването им.

гр. Бургас, ул. ул. “Г.С. Раковски” 8