Фирма КОМЕТА – 2021

Свържи се с фирма КОМЕТА – 2021

Посредническа дейност; търговско представителство и посредничество; внос и износ на стоки в страната и чужбина, както и всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение.

гр. Гълъбово, ул. Александър Стамболийски 28