Фирма Комфорт транс 1

Свържи се с фирма Комфорт транс 1

Транспортни услуги, превоз на пътници в страната и чужбина, туризъм, ремонт на МПС, търговия на едро и дребно, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност /вкл. внос и износ/, складова, рекламна, информационна, издателска дейност, спедиторска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. Иван Добровски 22Б