Фирма КОМПЛЕКС ТИГЕС – ТАТУЛ

Свържи се с фирма КОМПЛЕКС ТИГЕС – ТАТУЛ

РАЗКРИВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ.СКЛАДОВЕ.МАГАЗИНИ. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ.СТРОИТЕЛСТВО.РЕМОНТИ И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ТРАНСПОРТНИ. ТАКСИМЕТРОВИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ. АВТОУСЛУГИ.ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ. ШИВАШКА ДЕЙНОСТ И ШИВАШКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА – КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ – РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

гр. Момчилград, ул. ГЮМЮРДЖИНСКА 79Б