Фирма КОМПСОТЕХНИМА

Свържи се с фирма КОМПСОТЕХНИМА

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; импорт – експорт; бизнес консултиране; вътреобщностни сделки; онлайн търговия; комисионни, спедиционни и превозни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; транспортна дейност; извършване на превоз за собствена сметка по повод извършваните сделки в страната и чужбина; складови сделки, посреднически услуги; търговско представителство, дистрибуция; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закон, които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин, а когато имат разрешителен режим – след съответното разрешение.