Фирма Компютинг Резорсиз

Свържи се с фирма Компютинг Резорсиз

Търговия на едро с компютри,
компютърна периферия и софтуер; търговия на едро с електронно и
телекомуникационно оборудване, и съответни резервни части, както и всякаква друга
дейност незабранена от закона.

гр. София, ул. Сливница 188