Фирма КОНДЕЛ КОНСУЛТИНГ Е – КОМЕРС

Свържи се с фирма КОНДЕЛ КОНСУЛТИНГ Е – КОМЕРС

Търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни и нехранителни стоки, вкл. храни за животни, електронна търговия, търговия с медицински изделия, търговия с лекарствени продукти без лекарско предписание, търговия с хранителни добавки и храни, консултантски услуги, ресторантьорство и хотелиерство, производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, таксиметрова, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и преотдаване на недвижими имоти, производствена, ремонтна, сервизна, автосервизна, търговска, рекламна, вътрешна и външнотърговска дейност с вносни, местни и собствени на дружеството стоки и услуги, производство и търговия на стоки за потребление; търговия на стоки или вещи с цел да преподаде в първоначален или преработен вид, изграждане на отоплителни, газови, електрически и ВиК инсталации, както и всички други дейности, незабранени от закона. За дейностите, за които са необходими лиценз или предварително разрешение на компетентен държавен орган, ще се упражняват след тяхното получаване, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона

гр. Добрич, ул. УЛ. СИЛИСТРА 49