Фирма КОНСТАНТИНОВ РИЪЛ ЕСТЕЙТ

Свържи се с фирма КОНСТАНТИНОВ РИЪЛ ЕСТЕЙТ

Търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон

гр. София, ул. Витоша 12