Фирма Корах Маркетинг

Свържи се с фирма Корах Маркетинг

Търговия с продукти, обект на интелектуална собственост. Покупка и продажба на реални и виртуални продукти и произведения на изкуството. Организиране и продуциране на представления и програми. Посредническа и консултантска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. Кораб Планина 66