Фирма КОРТОН МАРИТАЙМ

Свържи се с фирма КОРТОН МАРИТАЙМ

сделки свързани с морски, сухопътен и въздушен транспорт, агентиране, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени със закон.