Фирма КРАКРА 2021

Свържи се с фирма КРАКРА 2021

транспортно-спедиторски услуги, търговия, посредничество при продажба на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, външно- и вътрешнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт на стоки, производствена и търговска дейност; търговско представителство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всички други дейности и услуги, които не са забранени с нормативен акт.