Фирма Краси – Красимира Огнянова

Свържи се с фирма Краси – Красимира Огнянова

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия – вътрешна и външна, внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки, складова и лизингова дейност; хотелиерство (след лиценз), ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; вътрешен и международен туризъм; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други производствени, търговски и стопански дейности, незабранени от закона, а когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. Ивайло 11