Фирма КРАСНА ЛИНИЯ

Свържи се с фирма КРАСНА ЛИНИЯ

ТЪРГОВСКА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, СПЕДИТОРСКА, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ИЛИ СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ ТАМ , КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО ПО НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. Пловдив, ул. бул. 6-ти септември 165