Фирма КРЪСТЕВ-СВИЩОВ

Свържи се с фирма КРЪСТЕВ-СВИЩОВ

Производство на дрехи и търговия на едро и дребно с тях; Шивашки услуги; Търговия с цигари, тютюн и тютюневи изделия; Търговия на едро и дребно в страната и в чужбина;, Импорт, експорт и реекспорт; Производство на стоки с цел продажба; Търговско представителство, посредничество и агенство ; Хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм; Спедиционна, складова, лизингова, маркетингова, комисионна дейности; Транспортна дейност; Сделки с недвижими имоти; Рекламна дейност, Консултантска дейност; Всякакви други стопански дейности, незабранени със закон.

гр. Свищов, ул. “Григор Стоянов” 16А