Фирма КРИГА 2021

Свържи се с фирма КРИГА 2021

Маникюр, педикюр, фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки, стоков контрол, складови сделки, сделки с интелектуална собственост; хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, организиране на екскурзии и мероприятия в страната и чужбина; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, които по своя предмет и обем се водят по търговски начин; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; всяка друга незабранена от закона дейност, която по обем или предмет предполага извършването й да става по търговски начин .

Телефон: 0876304093