Фирма КРИС АЙ ТИ

Свържи се с фирма КРИС АЙ ТИ

ТЪРГОВИЯ И СЕРВИЗ НА КОМПЮТРИ,КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ И АКСЕСОАРИ, КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ,ПРОГРАМНИ И СОФТУЕРНИ УСЛУГИ,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.