Фирма Крис – Крос Проект

Свържи се с фирма Крис – Крос Проект

Проектиране на машини и съоръжения; разработване на проекти, свързани с използването на климатична и хладилна техника и други, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, производство и реализация на промишлени стоки и услуги, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни, превозни сделки (след издаване на необходимия лиценз), складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, туристически, включително ресторантьорство и хотелиерство, рекламни, информационни, програмни, маркетингови, услуги с развлекателен характер, производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, извършване на услуги, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон.

гр. Разград, ул. ул. РЕСЕН 8

Телефон: 0899 865 226