Фирма КРИС Р СТРОЙ

Свържи се с фирма КРИС Р СТРОЙ

Изкопни дейности , строителство и ремонтни дейности, вътрешна и външна търговия във всички форми и с всички стоки разрешени от закона, търговия на едро и дребно, внос и износ, вътрешен и международен транспорт, ресторантьорство, комисионна дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и чужбина, рекламна дейност, посредничество и търговско представителство в страната и чужбина, както и всяка друга търговска дейност, за която няма законова забрана,съгласно действащото законодателство.

гр. Сливница, ул. ул. Шипка 22