Фирма КРИСИА-СК

Свържи се с фирма КРИСИА-СК

Търговия на едро и дребно с текстилни, промишлени и хранителни стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос и търговия с нови автомобили и автомобили втора употреба; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; бартерни и лизингови сделки; транспорт, реекспорт; ноу-хау и лицензии; ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон.

гр. Велико Търново, ул. “Оборище” 6