Фирма Кристиан Естейт

Свържи се с фирма Кристиан Естейт

покупка, продажба, строеж, обзавеждане и отдаване под наем на недвижими имоти; хотелиерска дейност; търговия в страната и чужбина; внос и износ на стоки и продукти; строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност; рекламна дейност; маркетинг, мениджмънт; както и всякакви други дейности не забранени със закон.

гр. Варна, ул. „27-ми Юли“ 19