Фирма КристиянПласт

Свържи се с фирма КристиянПласт

Строително-монтажни дейности, ремонтни и монтажни дейности, комисионерски услуги, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

гр. София, ул. БУЛ. РОЖЕН 20 Б

Телефон: +359896845402