Фирма КРОСНЕВИ

Свържи се с фирма КРОСНЕВИ

Покупка на стоки и други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, включително производство, покупка, преработка, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, образователни и др. услуги – след получаване на съответния лиценз, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности, незабранени от закона и които се водят по търговски начин съгласно чл. 1, ал. 3 от ТЗ, когато има разрешителен режим – след получаване на съответното разрешение.

гр. Чирпан, ул. ул. Георги Димитров 26А