Фирма КРЮИТ РИСЪРСИНГ БГ

Свържи се с фирма КРЮИТ РИСЪРСИНГ БГ

Строителство и управление на технически съоръжения; извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България и в други държави след регистрация в Агенцията по заетостта, както и други дейности, незабранени от закон или друг нормативен акт.

гр. Русе, ул. Хан Аспарух 3