Фирма КУИК-ФИТ

Свържи се с фирма КУИК-ФИТ

ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ И ДЖАНТИ; УСЛУГИ ПО ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СЕРВИЗНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ИЛИ ЧУЖДО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Драгоман, ул. Отец Паисий 10

Телефон: 0899822385