Фирма КУЛТ АМЕЛИ 88

Свържи се с фирма КУЛТ АМЕЛИ 88

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид; извършване на вътрешно и външнотърговска дейност; търговия на едро и на дребно; дистрибуция на стоки; търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно -след получаване на съответното разрешение или лиценз; организиране на центрове за професионално обучение, при спазване на съответните изисквания и нормативни актове; книжарска, спедиционна, превозна дейност; туристическа и рекламна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от действащите нормативни актове; консултантски услуги.

гр. Видин, ул. бул. ПАНОНИЯ 17А

Уебсайт: www.cultamelie.com