Фирма Квалитет – Ш

Свържи се с фирма Квалитет – Ш

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, доставката, преработката и продажбата на суровини от метали и продукти от тях, различни видове газ, нефт и други енергоносители и продукти от тяхната преработка, горива и смазочни материали; търговия на едро и дребно с химикали, химически продукти, стоки за бита; търговия на едро, дребно и комисионна търговия с промишлени стоки, селскостопански продукти, рибни продукти, потребителски стоки и храни (включително тютюн, водка) и други продукти; търговия на едро и дребно със строителни материали; търговия на едро и дребно с промишлено електрическо оборудване; търговия на едро и дребно с домакински електрически уреди; търговия на едро и дребно с дрехи и текстилни изделия; създаване на кафенета, барове, ресторанти и други заведения за обществено хранене; търговия на едро и дребно с нехранителни продукти; предоставяне на агентски услуги; предоставяне на услуги при провеждането на технически, икономически, правни и други консултации, маркетинг и реклама; предоставяне на спедиторски услуги; строителни дейности: изпълнение на сложни строително-ремонтни и реставрационни работи; отдаване под наем и предоставяне за ползване на движимо и недвижимо имущество; сключване на инвестиционни договори за строителство на жилищни и други съоръжения; изпълнението на изследователски, експериментални и проектни работи в различни области на икономическата дейност; производство и продажба на химикали, химически продукти и домакински химикали, като осъществяването на предмета на дейност се извършва след получаването на необходим за това лиценз или разрешение.

гр. Бургас, ул. „Генерал Гурко“ 30