Фирма ЛАЙФ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП

Свържи се с фирма ЛАЙФ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП

ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ,СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ, ИНФОРМАЦИОННИ И РЕКЛАМНИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ, ВНОС И ИЗНОС НА АВТОМОБИЛИ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И КАМИОНИ, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

гр. Благоевград, ул. ВАСИЛ МЕЧКУЕВСКИ 22