Фирма ЛАЙТНИНГ БГ

Свържи се с фирма ЛАЙТНИНГ БГ

сделки с недвижими имоти, строителна и предприемаческа дейност, търговия с моторни превозни средства, отдаване под наем на собствени на дружеството моторни превозни средства на български и чуждестранни физическия и юридически лица, консултантска дейност, търговска дейност в страната и чужбина, производствена дейност, спедиторска и транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, рекламна дейност, проектиране, изграждане и експлоатация на електрически централи от възобновяеми източници, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.