Фирма ЛАСИ СТРОЙ

Свържи се с фирма ЛАСИ СТРОЙ

вътрешно и външно търговска дейност , търговско представителство , посредничество и агентство, туристически услуги в страната и чужбина , хотелиерска и ресторантьорска дейност , рекламна и информационна дейност , покупка на стоки с цел продажба в първоначален , преработен или обработен вид, маркетингова и внедрителска дейност ,строителна дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност .

гр. Самоков, ул. БЪЛГАРИЯ 82