Фирма ЛАВАНДУЛА АГРО 2021

Свържи се с фирма ЛАВАНДУЛА АГРО 2021

Търговска дейност, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, извършване на строителни и строителни-монтажни дейности, реконструкция и ремонт сгради, вътрешно електричество, ВиК, ОВ – инсталации, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство, посредничество и агентство, производство и продажба на стоки за битово потребление, разкриване и експлоатация на хотелски, търговски, туристически обекти и заведения за обществено хранене, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция, добив, преработка и продажба на дървен материал, продажба на всякакви строителни материали, строителни услуги, монтажни дейности, складова дейност, търговия на дребно и едро, търговско представителство (без процесуално), транспортна дейност в страната и чужбина, оказионна и комисионна търговия, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.

с. Хаджидимитрово, ул. ул. Славянска 5