Фирма ЛЕЧЕРИЯ ТРЕЙДИНГ

Свържи се с фирма ЛЕЧЕРИЯ ТРЕЙДИНГ

Търговия, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки собствено производство, сделки по
осъществяване на търговско представителство и посредничество,
комисионни, превозни сделки, сделки по покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, сделки по предоставяне на
строително-монтажни услуги; отдаване под наем на недвижими имоти,
туристическа и туроператорска дейност; счетоводни услуги, както и
всякакви други дейности, които имат търговски характер и не са забранени
със закон, след получаване на лиценз, ако такъв е необходим.

гр. Бургас, ул. ул.”Цар Симеон I” 102