Фирма ЛЕДА-21

Свържи се с фирма ЛЕДА-21

Сервизна и ремонтна дейност на асансьори и асансьорни уредби, продажба на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, превозни сделки, лизинг, складови сделки, търговско представителство и посредничество, дистрибуция, търговия на едро и дребно в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, както и всички други сделки и услуги, незабранени от закона, изискващи воденето им по търговски начин в страната и чужбина.
При дейности с разрешителен режим – след издаване на съответното разрешение.

гр. Стара Загора, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 95