Фирма ЛЕДЕНИКА СОФТУЕР

Свържи се с фирма ЛЕДЕНИКА СОФТУЕР

Разработка и поддръжка на софтуер. Разработка на интернет и мобилни приложения в страната и чужбина, извършване на вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.