Фирма ЛЕМЪН МАРКЕТ

Свържи се с фирма ЛЕМЪН МАРКЕТ

хотелиерство и ресторантьорство в страната и чужбина; изграждане и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, питейни заведения и търговски обекти; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външна търговия; внос и износ; бартерни и реекспортни операции; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; комисионерска дейност; маркетинг и мениджмънт; спедиторска дейност; консултанска дейност; селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция; предприемаческа и строителна дейност; инженеринг; търговия и управление на недвижими имоти; рекламна и импресарска дейност, както и всички други, незабранени от българското законодателство дейности

гр. София, ул. ул. Райко Алексиев 26