Фирма ЛЕНД КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма ЛЕНД КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ

търговска дейност – внос-износ; хотелиерство и ресторантьорство; комисионна и лизингова дейност; проектантска, строителна и строително-ремонтна дейност; сделки с недвижими имоти; туристическа и туроператорска дейност; преводаческа дейност; консултантска дейност и посредническа дейност при наемане на работна сила /след лиценз/.

гр. Варна, ул. бул.Мария Луиза 24