Фирма ЛЕНГУИДЖ ШОП

Свържи се с фирма ЛЕНГУИДЖ ШОП

1. извършване на писмени и устни преводи;
2. услуги, свързани с недвижими имоти и посредничество при сделки с недвижими имоти;
3. услуги, свързани с плавателни съдове, отдаване под наем на плавателни съдове, покупко-продажба на нови е употребяване плавателни съдове;
4. всякаква друга дейност, непротиворечаща на закона.

гр. София, ул. Иван Вазов 29