Фирма ЛЕВАНТИН

Свържи се с фирма ЛЕВАНТИН

Рекламна дейност, изработване на рекламни материали. Консултантски услуги, търговия с всички видове стоки и услуги, които законът позволява, търговия и отдаване под наем на превозни средства, транспортни и спедиторски услуги, посредничество, маркетингови проучвания, реклама, продажба на продукти и услуги, включително по интернет, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, внос, износ, сделки с недвижими имоти, информационни услуги, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

гр. София, ул. ул. Любен Каравелов 1