Фирма ЛЕВИАТАН 88

Свържи се с фирма ЛЕВИАТАН 88

Куриерски услуги; транспорт-вътрешен и международен и транспортни услуги; таксиметрова и спедиторска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; разкриване на магазини и бутици; ресторантьорство и хотелиерство; туризъм с всички съпътстващи го дейности и услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионна, рекламно-информационна, складова и лизингова дейност; строителна дейност и строителни услуги; консултантска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост и всички други дейности, освен забранените от закона, след предварително разрешение на компетентен държавен орган за всяка от изброените дейности, когато действащото законодателство предвижда това.

гр. Перник, ул. ул. Ален мак 45