Фирма ЛФ

Свържи се с фирма ЛФ

ПРОИЗВОДСТВО НА ИНОВАТИВНО СВЕТОДИОДНО ОСВЕТЛЕНИЕ, НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В
ОБЛАСТТА НА СВЕТОДИОДНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ
ЗАКОНА. АКО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ),
ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА КОНКРЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ (РАЗРЕШЕНИЕ).

гр. Русе, ул. площад “Васил Левски” 2

Телефон: 0879270741