Фирма Лидим транс ЕООД

Свържи се с фирма Лидим транс ЕООД

Изкопни работи, превоз, извозване на земни маси и отпадъци, доставка на инертни материали, разрушителни дейности, консултантска и маркетингова дейност, производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; изграждане и експлоатация на търговски обекти, превоз на пътници и товари в страната и чужбина. Покупко – продажба на недвижими имоти, извършване и на всички други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност ще се осъществява само след получаване на такова разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.

с. Долни Пасарел, ул. ул. Градина 19