Фирма ЛИЛИ КОМФОРТ

Свържи се с фирма ЛИЛИ КОМФОРТ

Услуги по професионално почистване; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос, износ, продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; консултантска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

гр. Благоевград, ул. Пере Тошев 7