Фирма ЛИЛОВИ СПЕД

Свържи се с фирма ЛИЛОВИ СПЕД

АВТОТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; АВТОРЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

с. Гложене, ул. ул. ЙОТО СТОЙКОВ 12