Фирма Лимена 2021

Свържи се с фирма Лимена 2021

Търговия с разнообразни стоки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба продукция собствено производство, търговия със селскостопанска продукция, разносна търговия, бартерни, комисионни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество с разнообразни стоки, спедиционна и транспортна дейност, вътрешна и външна търговия, туристическа дейност в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, отдаване под наем на движими и недвижими вещи както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

гр. Шумен, ул. Шейново 5