Фирма ЛИВИТ ПРОПЪРТИС

Свържи се с фирма ЛИВИТ ПРОПЪРТИС

Покупко-продажба, замяна, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица, комисионни сделки, консултантски и административни услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон

гр. София, ул. „Патриарх Евтимий“ 72