Фирма ЛОДЕК

Свържи се с фирма ЛОДЕК

Търговско представителство, посредничество и агентство; инвестиции, вътрешна и външна търговия; консултантска дейност и комисионерство; маркетингови и рекламни дейности; афилиейт маркетинг; всякакъв вид посредничество при сделки в страната и чужбина, организиране на събития, организиране и управление на търговска мрежа, създаване на софтуер, консултантски услуги, абонаментни услуги за поддръжка на сайтове и платформи, консултации, реклама, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим – след снабдяването с лиценз.

гр. София, ул. кв. “Горубляне”, ул. “Музейна” 2А